Αναπαλαίωση επίπλων (πριν – μετά)

Αναπαλαίωση ντουλάπας. Στοκαρίσματα - επιδιορθώσεις - ελαιοχρωματισμοί - τεχνοτροπίες

Αναπαλαίωση κουφώματος